למה Solver

חיים את התחום - אנחנו אוהבים וחיים את התחום ועושים את עבודתנו מאהבה ואמונה

תרומה ללקוח - אנו רואים עצמנו כמומחים ומחובתנו ללמד את הלקוח ולתרום לו ערך מוסף ולא רק ללמוד ממנו

ערך אבסולוטי - אנו מספקים ללקוח ערך אבסולוטי רב ביותר בכל מדד אפשרי

לקוחות ממליצים - 100% מלקוחותינו מרוצים וממליצים

ידע ונסיון - הוכחנו כי אנו יודעים מה נדרש לעשות ביום שאחרי מתן "ברכת הדרך"

מגוון יכולות - לקבוצה שלנו יש את הסיכוי הגבוה ביותר להתגבר על כל קושי בלתי צפוי בפרויקט

הלקוח הוא בעל הבית - הפתרון והיישום שלנו מאפשר ללקוח להיות בעל הבית של מערך ומוקדי המכירה והשירות שלו על כל היבטיו

עצמאות ומיומנות טכנולוגית - החברה אינה קשורה עסקית לטכנולוגיה זו או אחרת אך למרות זאת מבצעת בעקביות פרויקטים הרבה יותר טוב מהמיישמים (System Integrators) שהינם נציגי הספקים (Vendors).