מידע מקצועי וטיפים

מאמרים

צורת חשיבתנו הייחודית ומחויבות ל- Delivery מבוטאים במספר מאמרים שפרסמה החברה בנושא קשרי לקוחות. אנו מזמינים אתכם לעיין בהם ולנהל עימנו דיאלוג מקצועי מרתק ופרגמאטי.

 

טיפים

Solver חרטה על דגלה מצוינות ו- Delivery, החברה היתה תמיד חדשנית בהובלה ויישום תפיסות וכלים עבור מערכי קשרי לקוחות. אם מענייין אתכם לגלות שאלות וסוגיות טריות ופרגמאטיות, תוכלו למצאן בתמציתיות בפינה זו.