מרינה גבאי פיינר  מנהלת פרויקטים תחומי הדרכה והטמעה

- בוגרת בניהול מערכות בריאות בעלת נסיון רב שנתי בתחום מערכי הדרכה והטמעה למערכי שרות

- נסיון רב בתחום הטמעה והדרכה אינטגרטיבית ומתודולוגית במערכי שרות

- ניסיון רב בתחום ניתוח תהליכים במערכי מכירה ושרות, הגדרת KPI's, כלי שגרה הדרכה והטמעה

- נסיון רב בתחום הטמעה של פתרונות ייעודים לקשרי לקוחות

- נסיון רב ומתודולוגי בתחום ניהול איכות במערכי שרות