הפניקס – תהליכי מכירה לסוכני הביטוח באגף חסכון טווח ארוך

  • יעוץ וניהול פרוייקט יישום עסקייעוץ וניהול פרוייקט יישום עסקי
  • ביטוחביטוח

הגדרת צרכים מפורטת לפתרון ייחודי עבור תהליכי מכירה לסוכני הביטוח של הקבוצה