מבטח סימון - מוקד קשרי לקוחות

  • יעוץ וניהול פרוייקט יישום עסקייעוץ וניהול פרוייקט יישום עסקי
  • יעוץ וניהול פרוייקט יישום טכנולוגייעוץ וניהול פרוייקט יישום טכנולוגי
  • יישום ואינטגרציהיישום ואינטגרציה
  • ביטוחביטוח

הקמת מוקד קשרי לקוחות לעולם "חסכון טווח ארוך" ו"בריאות"