תפעול באתר לקוח

חבילות התפעול כוללות הקמת מערך מכירה/שרות באחריות כוללת ותפעול באתר לקוח לאחר ההקמה או השידרוג. חבילת השירות של Solver כוללת מענה למכלול הצרכים של מרכז קשרי לקוח (שירות ומכירות) מייעוץ, דרך יישום, ניהול הפרוייקטים, אינטגרציה, הכשרת כ"א ותפעול המרכז.

חבילת העבודה מספקת פתרון שלם הכוללת את השלבים הבאים:

ניתוח וגיבוש תפיסה - אנליזה , אפיון פערים , גיבוש תפיסה והמלצה לפתרון ותוכנית עבודה ליישום

תכנית עקרונית - הצגת תוכנית עקרונית ובניית תוכנית עבודה לכל התהליך

הגדרת מדדים - הגדרת KPI's לשיפור הביצועים

הקמת המערך - הקמת המערך כולל גיוס, הכשרה וניהול העובדים

הטמעה - הטמעת של הידע ונהלי העבודה החדשים

תפעול - תפעול שוטף ושיפור ביצועים